S-3011 Карусель 1/2 на оси на фасад от 450мм, хром